Shophouse

SAIGON SQUARE QUẬN 7 – KIOT SAIGON SOUTH PLAZA GIÁ 200 TRIỆU

  • căn/nền

Saigon Square quận 7 - Kiot Saigon South Plaza 200 triệu - Mặt bằng, diện tích, PTTT, chính sách và giá bán liên hệ Chủ đầu tư. Hotline: 0902422256

Xem thêm

SHOP THƯƠNG MẠI SAIGON SOUTH PLAZA QUẬN 7

  • căn/nền

Shop thương mại Saigon South Plaza quận 7 - Mặt bằng, diện tích, PTTT, chính sách và giá bán liên hệ Chủ đầu tư. Hotline: 0902422256

Xem thêm

SHOP THƯƠNG MẠI FOUR SQUARE BẾN VÂN ĐỒN QUẬN 4

  • căn/nền

Shop thương mại Four Square Bến Vân Đồn Quận 4 - Mặt bằng, diện tích, giá và PTTT từ chủ đầu tư. Chính sách ưu đầu . Liên hệ: 0902422256

Xem thêm

0902422256